Persondataloven

Persondataloven af 25 maj 2018

Persondataloven af 25 maj 2018.

I Fuglebjerg-Sandved Efterløns og Pensionistforening lever vi op til kravene i EU´s Persondataforordning.

Som medlem har du har ret til at vide, hvad vi bruger dine oplysningerne til.

Ved indmeldelsen i  Pensionistforeningen gav du os dit navn, fødselsdag og adresse.

Det er almindelige personoplysninger. Vi har ingen personfølsomme informationer om vores medlemmer. 

Dine oplysninger opbevares i vores medlemsdatabase, som er et lukket system, som kun bestyrelsen har adgang til.

Vi deler ikke medlemmets oplysninger med eksterne samarbejdspartnere eller på anden måde videregiver oplysninger om vore medlemmer. 

Oplysninger om medlemmet opbevares i 1 år efter endt medlemsskab, herefter slettes alle registreringer automatisk. 

Dataansvarlig er foreningens formand.

Databehandler er foreningens kasserer.