Arrangementer

Generalforsamling

Fuglebjerg - Sandved Pensionistforening

afholder foreningens ordinære generalforsamling


i Fuglebjerg forsamlingshus

søndag, den 02. april 2023 kl. 12.00.


Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men de der vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen, bedes af hensyn til køkkenet tilmelde sig til

Henny Hansen telf. 55 45 64 06 senest mandag den 27. marts 2023.


Pris for deltagelse i spisning og kaffe er 50,00 kr.,

som betales ved indgangen.

Drikkevarer er for egen regning.