Arrangementer

Generalforsamling

Fuglebjerg - Sandved Pensionistforening

afholder foreningens ordinære generalforsamling


i Fuglebjerg forsamlingshus

søndag, den 21. april 2024 kl. 12.00.


Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men de der vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen, bedes af hensyn til køkkenet tilmelde sig til

Henny Hansen telf. 55 45 64 06 senest mandag den 8. april 2024.

Betaling i Café Fuglen tirsdag den 9. april 2024.


Pris for deltagelse i spisning og kaffe er 50,00 kr.

Drikkevarer for egen regning.